TENDER PROJEK PENYAMBUNGAN PENJANAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN RAYA FASA 1 DAN FASA 2 DI SIPITANG OIL & GAS INDUSTRIAL PARK (SOGIP)